شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

وبسایت

وبسایت ngom.ir تحت عنوان پایگاه اطلاع رسانی شبکه سلامت اجتماعی کشور

ماه صفر

آخرین اخبار

تصویر شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل
هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با مدیر پیشگیری از وقوع جرم استان

هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با مدیر پیشگیری از وقوع جرم استان


تصویر شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل
دیدار شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با مدیرکل ورزش وجوانان استان

دیدار شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با مدیرکل ورزش وجوانان استان


تصویر شبکه سلامت اجتماعی استان همدان
هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان همدان با معاون امور جوانان استان

هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان همدان با معاون امور جوانان استان


تصویر شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل
هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با مسئول اجرای فرمان امام استان

هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با مسئول اجرای فرمان امام استان


تصویر شبکه سلامت اجتماعی اصفهان
هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اصفهان با مدیر کل اجتماعی استانداری اصفهان

هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اصفهان با مدیر کل اجتماعی استانداری اصفهان


تصویر شبکه سلامت اجتماعی کشور
نشست دبیر ملی شبکه سلامت اجتماعی کشور با اعضا و دبیر استانی و شهرستانی سلامت اجتماعی استان کرمان

نشست دبیر ملی شبکه سلامت اجتماعی کشور با اعضا و دبیر استانی و شهرستانی سلامت اجتماعی استان کرمان


تصویر شبکه سلامت اجتماعی کشور
بازدید دبیر ملی شبکه سلامت از خانه جوانان استان کرمان

بازدید دبیر ملی شبکه سلامت از خانه جوانان استان کرمان


تصویر شبکه سلامت اجتماعی کشور
نشست شبکه سلامت اجتماعی استان کرمان با حضور دبیر ملی شبکه

نشست شبکه سلامت اجتماعی استان کرمان با حضور دبیر ملی شبکه


تصویر شبکه سلامت اجتماعی کشور
دیدار منتخبین شورای شهر کرمان

دیدار منتخبین شورای شهر کرمان


تصویر شبکه سلامت اجتماعی کشور
اهدای بسته های بهداشتی و سلامت

اهدای بسته های بهداشتی و سلامت


تصویر شبکه سلامت اجتماعی کشور
جلسات ماهانه شبکه سلامت اجتماعی با استانها

جلسات ماهانه شبکه سلامت اجتماعی با استانها


تصویر شبکه سلامت اجتماعی
شروع برنامه های شبکه سلامت اجتماعی استان کرمان

شروع برنامه های شبکه سلامت اجتماعی استان کرمان


  • صفحه بندی :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7