شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

وبسایت

وبسایت ngom.ir تحت عنوان پایگاه اطلاع رسانی شبکه سلامت اجتماعی کشور

ماه صفر

آخرین اخبار

تصویر جلسه وزارت ورزش و جوانان
جلسه وزارت ورزش و جوانان

سلسله جلسات با ارگان های مربوطه


تصویر جلسات
دیدار و جلسه تیم پویش سلامت اجتماعی در دادگستری استان قزوین

سلسله جلسات با ارگان های مربوطه (دادگستری)


تصویر شروع فعالیت تیم اجرائی
شروع فعالیت تیم اجرائی پویش سلامت اجتماعی کشور

شروع فعالیت تیم اجرائی پویش سلامت اجتماعی کشور، جهت هماهنگی با سمن های فعال در حوزه سلامت


تصویر اقدامات آغازین پویش سلامت
جلسات توجیهی و انتخاب تیم اجرایی جوان و فعال پویش سلامت اجتماعی کشور

اقدامات و جلسات آغازین پویش سلامت اجتماعی کشور


تصویر راه های ارتباطی
راه های ارتباطی با دفتر مرکزی(استان قزوین) پویش سلامت اجتماعی کشور

راه های ارتباطی پویش سلامت اجتماعی کشور


تصویر پویش سلامت اجتماعی کشور
دعوت از فعالین اجتماعی جهت همکاری با پویش سلامت اجتماعی کشور

فراخوان پویش سلامت اجتماعی کشور


  • صفحه بندی :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7