شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی اخبار جلسه وزارت ورزش و جوانان

جلسه وزارت ورزش و جوانان

سلسله جلسات با ارگان های مربوطه

شرح خبر

 

جلسه وزارت ورزش وجوانان با حضور دکتر سالک مدیرکل مشارکت های اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه، جناب اقای پاشا و

دبیران چهار شبکه کشوری

 

 

 

http://www.ngom.ir


کلمات کلیدی


پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت

پویش سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت

شبکه سلامت اجتماعی

سلامت اجتماعی

سلامت

سلامتی

اجتماعی

پویش

شبکه

فراخوان

محمدرضا جعفری میزوجی

محمدرضا جعفری

جعفری

میزوجی

قزوین

ایران

کشوری

اقای پاشار

اقای سالک