شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی قزوین اخبار هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با رئیس هلال احمر شهرستان بیله سوار

هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با رئیس هلال احمر شهرستان بیله سوار

هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با رئیس هلال احمر شهرستان بیله سوار

شرح خبر

 

 

هم اندیشی رئیس شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با  شهبازی رئیس هلال احمر شهرستان بیله سوار

جلسه هم اندیشی رئیس شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با  شهبازی رئیس هلال احمر شهرستان بیله سوار برگزار شد.

د این جلسه رئیس شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل رسالت و اهداف شبکه سلامت اجتماعی را تشریح نمود .و در مورد برگزاری دوره های توانمندسازی مهارت های زندگی در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی مطالبی را ارائه نمود.

شهبازی رئیس هلال احمر شهرستان بیله سوار با بیان اینکه سازمان های مردم نهاد اهداف مشترکی را در جامعه دنبال می کنند از انعقاد تفاهم نامه با شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل در اجرای بهتر برنامه ها خبر داد.


کلمات کلیدی


شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت اجتماعی

پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت اجتماعی

محمدرضا جعفری میزوجی

جعفری میزوجی

آموزشی

فرهنگی

وزارت ورزش و جوانان

وزارت کشور

ورزش و جوانان

انتخابات

استانها

ایران

سمن

فعالین اجتماعی

اردبیل

هلال احمر