شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی اخبار دیدار با مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین

دیدار با مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین

سلسله جلسات با ارگان های مربوطه (اداره کل ورزش وجوانان استان قزوین)

شرح خبر

 

سلسله جلسات جهت تشکیل و هماهنگی پویش سلامت اجتماعی با نظارت مدیرکل ورزش وجوانان استان قزوین

 

 

http://www.ngom.ir


کلمات کلیدی


پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت

پویش سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت

شبکه سلامت اجتماعی

سلامت اجتماعی

سلامت

سلامتی

اجتماعی

پویش

شبکه

فراخوان

محمدرضا جعفری میزوجی

محمدرضا جعفری

جعفری

میزوجی

قزوین

ایران

اقای علائی مقدم

مدیرکل ورزش جوانان استان قزوین