شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی اخبار اولین کارگاه ملی شبکه سلامت اجتماعی کشور

اولین کارگاه ملی شبکه سلامت اجتماعی کشور

اولین کارگاه ملی شبکه سلامت اجتماعی کشور

شرح خبر

 

اولین کارگاه ملی شبکه سلامت اجتماعی کشور

زمان : 8 الی 11 آذر ماه

استان قزوین

 

https://www.skyroom.online/ch/jafari_mizouji/ngom

جهت مشاهده کلیپ، اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی


شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت اجتماعی

پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت اجتماعی

محمدرضا جعفری میزوجی

جعفری میزوجی

آموزشی

فرهنگی

وزارت ورزش و جوانان

وزارت کشور

ورزش و جوانان

انتخابات

استانها

ایران

سمن

فعالین اجتماعی

کارگاه ملی

ملی