شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی انتخابات برگزاری انتخابات استانی پویش سلامت اجتماعی کشور در استان خراسان شمالی

برگزاری انتخابات استانی پویش سلامت اجتماعی کشور در استان خراسان شمالی

برگزاری انتخابات استانی پویش سلامت اجتماعی کشور در استان خراسان شمالی

شرح خبر

برگزاری انتخابات استانی پویش سلامت اجتماعی کشور در استان خراسان شمالی

 

انتخابات استانی پویش سلامت اجتماعی کشور، در استان خراسان شمالی با سخنرانی محمدرضا جعفری میزوجی دبیر ملی پویش سلامت اجتماعی کشور و با حضور و همراهی مسئولین اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان شمالی، برگزار شد.

 

 

 

طی این انتخابات که به صورت آنلاین برگزار شد، سرکار خانم مینا راه چمن بعنوان رئیس پویش سلامت اجتماعی کشور در استان خراسان شمالی، و جناب آقای حامد رحیمی بعنوان دبیر پویش سلامت اجتماعی استان خراسان شمالی انتخاب و معرفی شد.

 

 

 

تاریخ برگزاری انتخابات:

1399/12/02

 


کلمات کلیدی


پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت

پویش سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت

شبکه سلامت اجتماعی

سلامت اجتماعی

سلامت

سلامتی

اجتماعی

پویش

شبکه

فراخوان

محمدرضا جعفری میزوجی

محمدرضا جعفری

جعفری

میزوجی

قزوین

ایران

انتخابات خراسان شمالی

خراسان شمالی

انتخابات