شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی انتخابات برگزاری انتخابات استانی پویش سلامت اجتماعی کشور در استان هرمزگان

برگزاری انتخابات استانی پویش سلامت اجتماعی کشور در استان هرمزگان

برگزاری انتخابات استانی پویش سلامت اجتماعی کشور در استان هرمزگان

شرح خبر

برگزاری انتخابات استانی پویش سلامت اجتماعی کشور در استان هرمزگان

انتخابات استانی پویش سلامت اجتماعی کشور، در استان هرمزگان با سخنرانی محمدرضا جعفری میزوجی دبیر ملی پویش سلامت اجتماعی کشور و با حضور و همراهی مسئولین اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان، برگزار شد

 

 

طی این انتخابات که به صورت آنلاین برگزار شد، سرکار خانم مرضیه صابر ماهانی بعنوان رئیس پویش سلامت اجتماعی کشور در استان هرمزگان، و سرکار خانم ساجده جعفری بعنوان دبیر پویش سلامت اجتماعی استان هرمزگان انتخاب و معرفی شد

 


تاریخ برگزاری انتخابات
1399/12/04

 

 


کلمات کلیدی


پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت

پویش سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت

شبکه سلامت اجتماعی

سلامت اجتماعی

سلامت

سلامتی

اجتماعی

پویش

شبکه

فراخوان

محمدرضا جعفری میزوجی

محمدرضا جعفری

جعفری

میزوجی

قزوین

ایران

انتخابات هرمزگان

انتخابات

هرمزگان