شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی انتخابات برگزاری انتخابات استانی پویش سلامت اجتماعی کشور در استان زنجان

برگزاری انتخابات استانی پویش سلامت اجتماعی کشور در استان زنجان

برگزاری انتخابات استانی پویش سلامت اجتماعی کشور در استان زنجان

شرح خبر

برگزاری انتخابات استانی پویش سلامت اجتماعی کشور در استان زنجان

انتخابات استانی پویش سلامت اجتماعی کشور، در استان زنجان با سخنرانی محمدرضا جعفری میزوجی دبیر ملی پویش سلامت اجتماعی کشور و با حضور و همراهی مسئولین اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان، برگزار شد

 

طی این انتخابات که به صورت آنلاین برگزار شد، جناب آقای ابوالفضل پناهی بعنوان رئیس پویش سلامت اجتماعی کشور در استان زنجان، و سرکار خانم بهاره عباسی بعنوان  دبیر پویش سلامت اجتماعی استان زنجان انتخاب و معرفی شد

 

تاریخ برگزاری انتخابات

1399/12/04

 


کلمات کلیدی


پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت

پویش سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت

شبکه سلامت اجتماعی

سلامت اجتماعی

سلامت

سلامتی

اجتماعی

پویش

شبکه

فراخوان

محمدرضا جعفری میزوجی

محمدرضا جعفری

جعفری

میزوجی

قزوین

ایران

انتخابات زنجان

استان زنجان

انتخابات