شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی انتخابات برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان اصفهان

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان اصفهان

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان اصفهان

شرح خبر


برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان اصفهان

 

انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور، در استان اصفهان با سخنرانی محمدرضا جعفری میزوجی دبیر ملی شبکه سلامت اجتماعی کشور ، وبا حضور و همراهی جناب آقای لطفی معاونت ورزش وجوانان استان قزوین، جناب آقای جباری مدیر خبرگزاری برنا و مسئولین اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان بصورت هماهنگ و مجازی برگزار شد.

طی این انتخابات، جناب آقای سید محمدعلی مصطفوی بعنوان رئیس شبکه سلامت اجتماعی استان اصفهان، وسرکار خانم فردیس هاشمی زاده بعنوان دبیر شبکه سلامت اجتماعی استان اصفهان انتخاب و معرفی شدند.

 


 

تاریخ برگزاری:

1399/12/18


کلمات کلیدی


پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت

پویش سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت

شبکه سلامت اجتماعی

سلامت اجتماعی

سلامت

سلامتی

اجتماعی

پویش

شبکه

فراخوان

محمدرضا جعفری میزوجی

محمدرضا جعفری

جعفری

میزوجی

قزوین

ایران

انتخابات اصفهان

اصفهان

انتخابات