شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی انتخابات برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان خراسان رضوی

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان خراسان رضوی

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان خراسان رضوی

شرح خبر

 

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان خراسان رضوی

 

انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور، در استان خراسان رضوی با سخنرانی محمدرضا جعفری میزوجی دبیر ملی شبکه سلامت اجتماعی کشور ، وبا حضور و همراهی جناب آقای لطفی معاونت ورزش وجوانان استان قزوین، جناب آقای جباری مدیر خبرگزاری برنا و مسئولین اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی بصورت هماهنگ و مجازی برگزار شد

طی این انتخابات، جناب آقای علیرضا ایزدی بعنوان رئیس شبکه سلامت اجتماعی استان خراسان رضوی، و سرکار خانم نرجس نوروزی بعنوان دبیر شبکه سلامت اجتماعی استان خراسان رضوی انتخاب و معرفی شدند


 

تاریخ برگزاری: 1399/12/18


کلمات کلیدی


پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت

پویش سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت

شبکه سلامت اجتماعی

سلامت اجتماعی

سلامت

سلامتی

اجتماعی

پویش

شبکه

فراخوان

محمدرضا جعفری میزوجی

محمدرضا جعفری

جعفری

میزوجی

قزوین

ایران

انتخابات خراسان رضوی

استان خراسان رضوی

انتخابات