شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی انتخابات برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان گلستان

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان گلستان

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان گلستان

شرح خبر

 

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان گلستان

 

انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور، در استان گلستان با سخنرانی محمدرضا جعفری میزوجی دبیر ملی شبکه سلامت اجتماعی کشور ، وبا حضور و همراهی جناب آقای لطفی معاونت ورزش وجوانان استان قزوین، جناب آقای جباری مدیر خبرگزاری برنا و مسئولین اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان بصورت هماهنگ و مجازی برگزار شد

طی این انتخابات، سرکار خانم زینب نازی اول بعنوان رئیس شبکه سلامت اجتماعی استان گلستان، و سرکار خانم منصوره رحمانی بعنوان دبیر شبکه سلامت اجتماعی استان گلستان انتخاب و معرفی شدند

 


 

تاریخ برگزاری: 1399/12/18


کلمات کلیدی


پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت

پویش سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت

شبکه سلامت اجتماعی

سلامت اجتماعی

سلامت

سلامتی

اجتماعی

پویش

شبکه

فراخوان

محمدرضا جعفری میزوجی

محمدرضا جعفری

جعفری

میزوجی

قزوین

ایران

انتخابات گلستان

استان گلستان

انتخابات