شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی انتخابات برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان لرستان

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان لرستان

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان لرستان

شرح خبر

 

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان لرستان

 

انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور، در استان لرستان با سخنرانی محمدرضا جعفری میزوجی دبیر ملی شبکه سلامت اجتماعی کشور ، وبا حضور و همراهی جناب آقای لطفی معاونت ورزش وجوانان استان قزوین، جناب آقای جباری مدیر خبرگزاری برنا و مسئولین اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان بصورت هماهنگ و مجازی برگزار شد.

طی این انتخابات، سرکار خانم راضیه حسیوند بعنوان رئیس شبکه سلامت اجتماعی استان لرستان، و جناب آقای مسلم دالوند بعنوان دبیر شبکه سلامت اجتماعی استان لرستان انتخاب و معرفی شدند

 


 

تاریخ برگزاری: 1399/12/18

 


کلمات کلیدی


پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت

پویش سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت

شبکه سلامت اجتماعی

سلامت اجتماعی

سلامت

سلامتی

اجتماعی

پویش

شبکه

فراخوان

محمدرضا جعفری میزوجی

محمدرضا جعفری

جعفری

میزوجی

قزوین

ایران

انتخابات لرستان

لرستان

انتخابات