شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی انتخابات برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان کرمان

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان کرمان

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان کرمان

شرح خبر

 

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان کرمان

 

انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور، در استان کرمان با سخنرانی محمدرضا جعفری میزوجی دبیر ملی شبکه سلامت اجتماعی کشور ، وبا حضور و همراهی جناب آقای لطفی معاونت ورزش وجوانان استان قزوین، جناب آقای جباری مدیر خبرگزاری برنا و مسئولین اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان بصورت هماهنگ و مجازی برگزار شد

طی این انتخابات، جناب آقای محمدصالح جعفری بعنوان رئیس شبکه سلامت اجتماعی استان کرمان، و جناب آقای حامد ابوسعیدی بعنوان دبیر شبکه سلامت اجتماعی استان کرمان  انتخاب و معرفی شدند

 


 

تاریخ برگزاری: 1399/12/18

 


کلمات کلیدی


پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت

پویش سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت

شبکه سلامت اجتماعی

سلامت اجتماعی

سلامت

سلامتی

اجتماعی

پویش

شبکه

فراخوان

محمدرضا جعفری میزوجی

محمدرضا جعفری

جعفری

میزوجی

قزوین

ایران

انتخابات کرمان

استان کرمان

انتخابات