شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی انتخابات برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان تهران

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان تهران

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان تهران

شرح خبر

 

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان تهران

 

انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور، در استان تهران با سخنرانی محمدرضا جعفری میزوجی دبیر ملی شبکه سلامت اجتماعی کشور ، وبا حضور و همراهی جناب آقای لطفی معاونت ورزش وجوانان استان قزوین، جناب آقای جباری مدیر خبرگزاری برنا و مسئولین اداره کل ورزش و جوانان استان تهران بصورت هماهنگ و مجازی برگزار شد.

طی این انتخابات، جناب آقای محمد گل محمدی  بعنوان رئیس شبکه سلامت اجتماعی استان تهران، و سرکار خانم فیروزه فتح الهی بعنوان دبیر شبکه سلامت اجتماعی استان تهران انتخاب و معرفی شدند.


 

 

تاریخ برگزاری: 1399/12/18

 


کلمات کلیدی


پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت

پویش سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت

شبکه سلامت اجتماعی

سلامت اجتماعی

سلامت

سلامتی

اجتماعی

پویش

شبکه

فراخوان

محمدرضا جعفری میزوجی

محمدرضا جعفری

جعفری

میزوجی

قزوین

ایران

انتخابات تهران

تهران

انتخابات