شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی انتخابات برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان کهگیلویه و بویراحمد

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان کهگیلویه و بویراحمد

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان کهگیلویه و بویراحمد

شرح خبر

 

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان کهگیلویه و بویراحمد

 

انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور، در استان کهگیلویه و بویراحمد با سخنرانی محمدرضا جعفری میزوجی دبیر ملی شبکه سلامت اجتماعی کشور ، وبا حضور و همراهی جناب آقای لطفی معاونت ورزش وجوانان استان قزوین، جناب آقای جباری مدیر خبرگزاری برنا و مسئولین اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد بصورت هماهنگ و مجازی برگزار شد

طی این انتخابات، سرکار خانم زهرا روانگرد فرد بعنوان رئیس شبکه سلامت اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد ، و سرکار خانم زهرا زارعی بعنوان دبیر شبکه سلامت اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد انتخاب و معرفی شدند


 

تاریخ برگزاری: 1399/12/18

 


کلمات کلیدی


پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت

پویش سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت

شبکه سلامت اجتماعی

سلامت اجتماعی

سلامت

سلامتی

اجتماعی

پویش

شبکه

فراخوان

محمدرضا جعفری میزوجی

محمدرضا جعفری

جعفری

میزوجی

قزوین

ایران

انتخابات کهگیلویه و بویراحمد

کهگیلویه و بویراحمد

انتخابات