شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی قزوین انتخابات برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان آذربایجان شرقی

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان آذربایجان شرقی

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان آذربایجان شرقی

شرح خبر

 

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان آذربایجان شرقی

 

انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور، در استان آذربایجان شرقی با سخنرانی محمدرضا جعفری میزوجی دبیر ملی شبکه سلامت اجتماعی کشور ، وبا حضور و همراهی جناب آقای لطفی معاونت ورزش وجوانان استان قزوین، جناب آقای جباری مدیر خبرگزاری برنا و مسئولین اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی بصورت هماهنگ و مجازی برگزار شد

 

 

طی این انتخابات، جناب آقای مهران شیری بعنوان رئیس شبکه سلامت اجتماعی استان آذربایجان شرقی ، وجناب آقای سینا باقر پور بعنوان دبیر شبکه سلامت اجتماعی استان آذربایجان شرقی انتخاب و معرفی شدند


 

تاریخ برگزاری: 1399/12/18

 


کلمات کلیدی


پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت

پویش سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت

شبکه سلامت اجتماعی

سلامت اجتماعی

سلامت

سلامتی

اجتماعی

پویش

شبکه

محمدرضا جعفری میزوجی

محمدرضا جعفری

جعفری

میزوجی

قزوین

ایران

همگام با مردم

مردم

انجمن مدیران موفق فردا

مدیران موفق فردا

استان قزوین

ایران

جوانان فعال

فعال اجتماعی

وزارت ورزش و جوانان

توسعه کشور

فرهنگی

اجتماعی

علوم اجتماعی

میراث فرهنگی

آموزشی

انتخابات آذربایجان شرقی

انتخابات

آذربایجان شرقی