شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی قزوین انتخابات برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان البرز

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان البرز

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان البرز

شرح خبر

 

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان البرز

 

انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور، در استان البرز با سخنرانی محمدرضا جعفری میزوجی دبیر ملی شبکه سلامت اجتماعی کشور ، وبا حضور و همراهی جناب آقای لطفی معاونت ورزش وجوانان استان قزوین، جناب آقای جباری مدیر خبرگزاری برنا و مسئولین اداره کل ورزش و جوانان استان البرز بصورت هماهنگ و مجازی برگزار شد

 

طی این انتخابات، سرکار خانم الناز باقری بعنوان رئیس شبکه سلامت اجتماعی استان البرز، وجناب آقای عباس ستایش راد بعنوان دبیر شبکه سلامت اجتماعی استان البرز انتخاب ومعرفی شدند


 

تاریخ برگزاری: 1399/12/18

 


کلمات کلیدی


پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت

پویش سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت

شبکه سلامت اجتماعی

سلامت اجتماعی

سلامت

سلامتی

اجتماعی

پویش

شبکه

محمدرضا جعفری میزوجی

محمدرضا جعفری

جعفری

میزوجی

قزوین

ایران

همگام با مردم

مردم

انجمن مدیران موفق فردا

مدیران موفق فردا

استان قزوین

ایران

جوانان فعال

فعال اجتماعی

وزارت ورزش و جوانان

توسعه کشور

فرهنگی

اجتماعی

علوم اجتماعی

میراث فرهنگی

آموزشی

انتخابات البرز

استان البر

البرز

انتخابات