شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی قزوین انتخابات برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان بوشهر

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان بوشهر

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان بوشهر

شرح خبر

 

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان بوشهر

 

انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور، در استان بوشهر با سخنرانی محمدرضا جعفری میزوجی دبیر ملی شبکه سلامت اجتماعی کشور ، وبا حضور و همراهی جناب آقای لطفی معاونت ورزش وجوانان استان قزوین، جناب آقای جباری مدیر خبرگزاری برنا و مسئولین اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر بصورت هماهنگ و مجازی برگزار شد

 

طی این انتخابات، جناب آقای مهرداد پروازی بعنوان رئیس شبکه سلامت اجتماعی استان بوشهر ، وجناب آقای محمد صفایی  بعنوان دبیر شبکه سلامت اجتماعی استان بوشهر انتخاب ومعرفی شدند


 

تاریخ برگزاری: 1399/12/18

 


کلمات کلیدی


پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت

پویش سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت

شبکه سلامت اجتماعی

سلامت اجتماعی

سلامت

سلامتی

اجتماعی

پویش

شبکه

محمدرضا جعفری میزوجی

محمدرضا جعفری

جعفری

میزوجی

قزوین

ایران

همگام با مردم

مردم

انجمن مدیران موفق فردا

مدیران موفق فردا

استان قزوین

ایران

جوانان فعال

فعال اجتماعی

وزارت ورزش و جوانان

توسعه کشور

فرهنگی

اجتماعی

علوم اجتماعی

میراث فرهنگی

آموزشی

انتخابات بوشهر

بوشهر

انتخابات