شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی قزوین انتخابات برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان چهار محال بختیاری

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان چهار محال بختیاری

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان چهار محال بختیاری

شرح خبر

 

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان چهار محال بختیاری

 

انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور، در استان چهار محال بختیاری با سخنرانی محمدرضا جعفری میزوجی دبیر ملی شبکه سلامت اجتماعی کشور ، وبا حضور و همراهی جناب آقای لطفی معاونت ورزش وجوانان استان قزوین، جناب آقای جباری مدیر خبرگزاری برنا و مسئولین اداره کل ورزش و جوانان استان چهار محال بختیاری بصورت هماهنگ و مجازی برگزار شد

 

طی این انتخابات، جناب آقای سید ابراهیم موسوی بعنوان رئیس شبکه سلامت اجتماعی استان چهار محال بختیاری ، و سرکار خانم عاطفه خسروی بعنوان دبیر شبکه سلامت اجتماعی استان چهار محال بختیاری انتخاب ومعرفی شدند


 

تاریخ برگزاری: 1399/12/18

 


کلمات کلیدی


پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت

پویش سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت

شبکه سلامت اجتماعی

سلامت اجتماعی

سلامت

سلامتی

اجتماعی

پویش

شبکه

محمدرضا جعفری میزوجی

محمدرضا جعفری

جعفری

میزوجی

قزوین

ایران

همگام با مردم

مردم

انجمن مدیران موفق فردا

مدیران موفق فردا

استان قزوین

ایران

جوانان فعال

فعال اجتماعی

وزارت ورزش و جوانان

توسعه کشور

فرهنگی

اجتماعی

علوم اجتماعی

میراث فرهنگی

آموزشی

انتخابات چهار محال بختیاری

چهارمحال بختیاری

انتخابات