شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی قزوین انتخابات برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان سیستان و بلوچستان

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان سیستان و بلوچستان

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان سیستان و بلوچستان

شرح خبر

 

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان سیستان و بلوچستان

 

انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور، در استان سیستان و بلوچستان با سخنرانی محمدرضا جعفری میزوجی دبیر ملی شبکه سلامت اجتماعی کشور ، وبا حضور و همراهی جناب آقای لطفی معاونت ورزش وجوانان استان قزوین، جناب آقای جباری مدیر خبرگزاری برنا و مسئولین اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان بصورت هماهنگ و مجازی برگزار شد

 

طی این انتخابات، سرکار خانم نیلوفر شیوایی بعنوان رئیس شبکه سلامت اجتماعی استان سیستان و بلوچستان ، و جناب آقای امیرسام میر بعنوان دبیر شبکه سلامت اجتماعی استان سیستان و بلوچستان انتخاب ومعرفی شدند


 

تاریخ برگزاری: 1399/12/18

 


کلمات کلیدی


پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت

پویش سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت

شبکه سلامت اجتماعی

سلامت اجتماعی

سلامت

سلامتی

اجتماعی

پویش

شبکه

محمدرضا جعفری میزوجی

محمدرضا جعفری

جعفری

میزوجی

قزوین

ایران

همگام با مردم

مردم

انجمن مدیران موفق فردا

مدیران موفق فردا

استان قزوین

ایران

جوانان فعال

فعال اجتماعی

وزارت ورزش و جوانان

توسعه کشور

فرهنگی

اجتماعی

علوم اجتماعی

میراث فرهنگی

آموزشی

انتخابات سیستان و بلوچستان

سیستان بلوچستان