شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی قزوین اخبار راه های ارتباطی با دفتر مرکزی(استان قزوین) پویش سلامت اجتماعی کشور

راه های ارتباطی با دفتر مرکزی(استان قزوین) پویش سلامت اجتماعی کشور

راه های ارتباطی پویش سلامت اجتماعی کشور

شرح خبر

راه های ارتباطی با دفتر مرکزی(استان قزوین) پویش سلامت اجتماعی کشور

مسئول دفتر : 09101829620

روابط عمومی : 09100414406

امور استانها : 09101829630

مسئول آموزش : 09101829420

 

اینستاگرام پویش سلامت اجتماعی کشور

social_health_scanning@


کلمات کلیدی


پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت

پویش سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت

سلامت اجتماعی

اجتماعی

پویش

شبکه

محمدرضا جعفری میزوجی

محمدرضا جعفری

قزوین

ایران

انجمن مدیران موفق فردا

مدیران موفق فردا

استان قزوین

جوانان فعال

فعال اجتماعی

وزارت ورزش و جوانان

فرهنگی

علوم اجتماعی

ورزش

آموزشی