شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی قزوین اخبار شروع برنامه های شبکه سلامت اجتماعی استان کرمان

شروع برنامه های شبکه سلامت اجتماعی استان کرمان

شروع برنامه های شبکه سلامت اجتماعی استان کرمان

شرح خبر

 

شروع برنامه های شبکه سلامت اجتماعی کشور با حضور دبیر ملی شبکه سلامت اجتماعی کشور در مزار سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

 

۱۴۰۰/۰۴/۳۰


کلمات کلیدی


شبکه سلامت اجتماعی کشور

سلامت اجتماعی کشور

محمدرضا جعفری میزوجی

جعفری میزوجی

وزارت ورزش و جوانان

وزارت کشور

جوانان

کرمان

استان کرمان