شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی قزوین اخبار گفتگو و دیدار با سردار حسنی سعدی

گفتگو و دیدار با سردار حسنی سعدی

گفتگو و دیدار با سردار حسنی سعدی

شرح خبر

گفتگو و دیدار با سردار حسنی سعدی رئیس گلزار شهدا، دوست و همراه شهید حاج قاسم سلیمانی در گلزار شهدا

 

 

 

۱۴۰۰/۰۴/۳۰


کلمات کلیدی


شبکه سلامت اجتماعی کشور

سلامت اجتماعی کشور

محمدرضا جعفری میزوجی

جعفری میزوجی

وزارت ورزش و جوانان

سردار حسنی سعدی

حاج قاسم سلیمانی

جوانان

استان کرمان