شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی قزوین اخبار دیدار منتخبین شورای شهر کرمان

دیدار منتخبین شورای شهر کرمان

دیدار منتخبین شورای شهر کرمان

شرح خبر

 

دیدار دبیر ملی شبکه سلامت اجتماعی با منتخبین شورای شهر کرمان

 

جعفری میزوجی دبیر ملی شبکه سلامت اجتماعی در سفر به کرمان، به همراه تیم شبکه سلامت استان کرمان، با منتخبین شورای شهر کرمان دیدار کرد.


کلمات کلیدی


شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت اجتماعی

پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت اجتماعی

محمدرضا جعفری میزوجی

جعفری میزوجی

آموزشی

فرهنگی

وزارت ورزش و جوانان

وزارت کشور

ورزش و جوانان

انتخابات

استانها

ایران

سمن

فعالین اجتماعی

کرمان