شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی قزوین اخبار برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی در چهارمحال و بختیاری شهرستان کوهرنگ

برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی در چهارمحال و بختیاری شهرستان کوهرنگ

برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی در چهارمحال و بختیاری شهرستان کوهرنگ

شرح خبر

 

برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی ویژه جوانان و مادران با همت شبکه سلامت اجتماعی چهارمحال و بختیاری در استان چهارمحال و بختیاری شهرستان کوهرنگ روستای فخرآباد

با مدرسی سرکار خانم زهرا اسلامی

 


کلمات کلیدی


شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت اجتماعی

پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت اجتماعی

محمدرضا جعفری میزوجی

جعفری میزوجی

آموزشی

فرهنگی

وزارت ورزش و جوانان

وزارت کشور

ورزش و جوانان

انتخابات

استانها

ایران

سمن

فعالین اجتماعی

کارگاه مهرتهای زندگی

مهارتهای زندگی

استان چهرمحال و بختیاری

شهرستان کوهرنگ

چهارمحال و بختیاری

کوهرنگ

کارگاه

مادران

خانواده