شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی اخبار شروع فعالیت تیم اجرائی پویش سلامت اجتماعی کشور

شروع فعالیت تیم اجرائی پویش سلامت اجتماعی کشور

شروع فعالیت تیم اجرائی پویش سلامت اجتماعی کشور، جهت هماهنگی با سمن های فعال در حوزه سلامت

شرح خبر

شروع فعالیت تیم اجرائی پویش سلامت اجتماعی کشور، جهت هماهنگی با سمن های فعال حوزه سلامت در 31 استان کشور

 

 

هماهنگی و پاسخگویی 24 ساعته تیم اجرائی جوان و فعال پویش سلامت اجتماعی کشور، با سمن های منتخب در حوزه سلامت در 31 استان کشور،جهت حضور در اولین انتخابات سراسری هماهنگ پویش سلامت اجتماعی کشور.

 

همراه ما باشید...

 

 


کلمات کلیدی


پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت

پویش سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت

شبکه سلامت اجتماعی

سلامت اجتماعی

سلامت

سلامتی

اجتماعی

پویش

شبکه

فراخوان

محمدرضا جعفری میزوجی

محمدرضا جعفری

جعفری

میزوجی

قزوین

ایران

تیم اجرائی

هماهگی

سمن

استانها

سمن منتخب