شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی قزوین اخبار جلسه هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با حضور معاونین دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری

جلسه هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با حضور معاونین دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری

جلسه هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با حضور معاونین دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری

شرح خبر

 

جلسه هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با حضور رئیس و اعضای شورای مرکزی شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل، رئیس مجمع جوانان استان، و معاونین دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری برگزار شد.

طی این جلسه دکتر اختیاری رئیس شبکه سلامت استان، بر تعامل دفتر آسیب اجتماعی استانداری با شبکه سلامت اجتماعی تاکید کرد.

در ادامه؛ خانم آقا غفاری در رابطه با دغدغه جوانان در زمینه پیشگیری از آسیب اجتماعی مواردی را عنوان نمود.

در پایان معاونین دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بر انعقاد تفاهم نامه تاکید کردند.


کلمات کلیدی


شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت اجتماعی

پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت اجتماعی

محمدرضا جعفری میزوجی

جعفری میزوجی

آموزشی

فرهنگی

وزارت ورزش و جوانان

وزارت کشور

ورزش و جوانان

انتخابات

استانها

ایران

سمن

فعالین اجتماعی

استان اردبیل

اردبیل