شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی قزوین اخبار هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با مدیر پیشگیری از وقوع جرم استان

هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با مدیر پیشگیری از وقوع جرم استان

هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با مدیر پیشگیری از وقوع جرم استان

شرح خبر

 

جلسه هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل به همراه رئیس مجمع جوانان استان  با فروزنده مدیر پیشگیری از وقوع جرم معاونت پیشگیری دادگستری استان، در دادگستری استان اردبیل برگزار شد.

طی این جلسه، اختیاری رئیس شبکه سلامت اجتماعی رسالت و اهداف شبکه سلامت اجتماعی را تشریح نمود .

در ادامه آقا غفاری رئیس مجمع جوانان استان خواستار انعقاد تفاهم نامه شد.

 همچنین آقای فروزنده  در مورد برگزاری دوره های توانمندسازی مهارتهای زندگی در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و نحوه تعامل قوه قضاییه با نهادهای مردمی بحث و گفتگو کرد


کلمات کلیدی


شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت اجتماعی

پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت اجتماعی

محمدرضا جعفری میزوجی

جعفری میزوجی

آموزشی

فرهنگی

وزارت ورزش و جوانان

وزارت کشور

ورزش و جوانان

انتخابات

استانها

ایران

سمن

فعالین اجتماعی

اردبیل

معاونت پیشگیری از وقوع جرم

دادگستری

اردبیل