شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی قزوین اخبار دیدار شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با مدیرکل ورزش وجوانان استان

دیدار شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با مدیرکل ورزش وجوانان استان

دیدار شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با مدیرکل ورزش وجوانان استان

شرح خبر

 

 

جلسه هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با دکتر انوشیروانی مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل

در این دیدار اختیاری رئیس شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با بیان اهداف و رسالت شبکه سلامت اجتماعی خواستار انعقاد تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی مرتبط شد.

در ادامه؛ اعضای شورای مرکزی شبکه سلامت اجتماعی استان، در رابطه با سلامت اجتماعی که نقطه مقابل آسیب های اجتمعی می باشد، نکاتی را جهت پیشگیری و راهکارهای آسیب اجتماعی در جامعه ارائه نمودند.


کلمات کلیدی


شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت اجتماعی

پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت اجتماعی

محمدرضا جعفری میزوجی

جعفری میزوجی

آموزشی

فرهنگی

وزارت ورزش و جوانان

وزارت کشور

ورزش و جوانان

انتخابات

استانها

ایران

سمن

فعالین اجتماعی

اردبیل