شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی اخبار دیدار و جلسه تیم پویش سلامت اجتماعی در دادگستری استان قزوین

دیدار و جلسه تیم پویش سلامت اجتماعی در دادگستری استان قزوین

سلسله جلسات با ارگان های مربوطه (دادگستری)

شرح خبر

 

جلسه تیم پویش سلامت اجتماعی در دادگستری کل استان قزوین به منظور همکاری در جهت کاهش آسیب های اجتماعی و پیشگیری از جرایم اجتماعی

 

http://www.ngom.ir


کلمات کلیدی


پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت

پویش سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت

شبکه سلامت اجتماعی

سلامت اجتماعی

سلامت

سلامتی

اجتماعی

پویش

شبکه

فراخوان

محمدرضا جعفری میزوجی

محمدرضا جعفری

جعفری

میزوجی

قزوین

ایران

دادگستری

دیدار

دادگستری استان قزوین