شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی قزوین اخبار برگزاری ایستگاه سلامتی و ورزش در چهارمحال وبختیاری

برگزاری ایستگاه سلامتی و ورزش در چهارمحال وبختیاری

برگزاری ایستگاه سلامتی و ورزش در چهارمحال وبختیاری

شرح خبر

 

 برگزاری ایستگاه سلامتی و ورزش در چهارمحال وبختیاری

برگزاری ایستگاه سلامتی و ورزش به همت شبکه سلامت اجتماعی استان چهارمحال وبختیاری در شهرستان کوهرنگ روستای دهنو علیا ویژه دانش آموزان مدرسه شهید کلاهدوز

 


کلمات کلیدی


شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت اجتماعی

پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت اجتماعی

محمدرضا جعفری میزوجی

جعفری میزوجی

آموزشی

فرهنگی

وزارت ورزش و جوانان

وزارت کشور

ورزش و جوانان

انتخابات

استانها

ایران

سمن

فعالین اجتماعی

چهارمحال وبختیاری

کلاهدوز

روستای دهنو علیا

ایستگاه سلامتی و ورزش

دانش آموز