شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی قزوین اخبار هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با امام جمعه محترم شهرستان بیله سوار

هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با امام جمعه محترم شهرستان بیله سوار

هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با امام جمعه محترم شهرستان بیله سوار

شرح خبر

 

هم اندیشی رئیس شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با امام جمعه محترم شهرستان بیله سوار

در این جلسه اختیاری رئیس شبکه سلامت اجتماعی استان ادبیل دغدغه جوانان را در زمینه های پیشگیری از طلاق، خودکشی، اعتیاد زنان و مردان، مواردی رامطرح نمود.

همچنین آقای عزیزی امام جمعه محترم شهرستان بیله سوار اهمیت و ضرورت مشاوره در جامعه کنونی را مهم ضروری دانست؛ و برگزاری دوره های توانمندسازی مهارت های زندگی در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و نحوه تعامل دستگاه های اجرایی با نهاد های مردمی را مهم قلمداد کرد.


کلمات کلیدی


شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت اجتماعی

پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت اجتماعی

محمدرضا جعفری میزوجی

جعفری میزوجی

آموزشی

فرهنگی

وزارت ورزش و جوانان

وزارت کشور

ورزش و جوانان

انتخابات

استانها

ایران

سمن

فعالین اجتماعی

اردبیل